راهنما و فایل ساخت بازی دورهمی Mascarade

Mascarade بازی دورهمی یک بازی مبتنی بر حافظه و بلوف زدن است! ترکیبی که شاید کمتر در بازی های دیگر تجربه کرده باشید. بازی که در آن نقش یک شخصیت را ایفا می کنید و یا شاید ادعا می کنید که آن شخصیت هستید! چطور همچین چیزی امکان داره؟ … هر بازیکن یک کارت شخصیت دارد که آن را به پشت روبه روی خودش قرار داده. ولی در بازی بازیکنان می توانند کارت ها را طوری جا به جا کنند که کسی مطمئن نباشد چه کارتی جلویش قرار گرفته! آیا شما مطمئن هستید که می توانید بگویید هر کارت دست چه کسی هست؟ … پس به جشن بالماسکه خوش آمدید!

cover

نام بازی:  Mascarade

تعداد بازیکن: ۲ تا ۱۳نفر

زمان هر دور از بازی: حدود ۳۰ دقیقه

محدوده سنی: مناسب ۸ سال به بالا

سال انتشار: ۲۰۱۳

دسته بندی: bluffing, party game


اجزای بازی:

۱۳ کارت شخصیت

تعدادی مهره ی تعیین کننده امتیاز

قوانین بازی که در زیر به آن اشاه خواهد شد برای بازی ۴ تا ۱۳ نفره بوده و توصیه می شود برای دفعات بازی اول تعداد بازیکنان را بین ۴ تا ۸ نفر انتخاب کنید.

برای اطلاع از قوانین بازی های ۲ و ۳ نفره به دفترچه قوانین بازی که در انتهای این پست قرار گرفته است رجوع کنید

هدف بازی:

هر بازیکنی که بتواند با استفاده از قدرت شخصیت های خود زودتر ۱۳ سکه جمع کند برنده بازی است. ولی اگر کسی از بازیکنان زود تر از تمام شدن بازی تمام سکه های خود را از دست بدهد بازی سریعا تمام شده و ثروتمند ترین فرد برنده است.

چیدمان شروع بازی:

در شروع بازی هر بازیکن ۶ سکه دریافت می کند . در طول بازی باید سکه های هر بازیکن  برای همه کاملا مشخص باشد.

بقییه سکه ها را در مرکز میز (بانک) قرار دهید.

نکته : در بازی جایی به نام دادگاه وجود دارد که پول های جریمه در آن جمع می شود. توجه کنید که پول های دادگاه با پول های بانک اشتباه نشود. برای این کار می توانید تصویر دادگاه را مه در فایل قرار دارد پرینت کنید و در جای مناسب قرار دهید و پول های دادگاه را روی آن نگه دارید.

برای بازی ۴ یا ۵ نفره ۶ کارت ، ولی برای بازی ۶ تا ۱۳ نفره به تعداد بازیکنان کارت برداشته و باقی کارت ها را به داخل جعبه برگردانید.

برای انتخاب شخصیت ها در دفعات اول بازی بهتر است از جدول زیر استفاده کنید.

راهنمای انتخاب کارت ها بسته به تعداد بازیکن ها
راهنمای انتخاب کارت ها بسته به تعداد بازیکن ها

برای بازی های بعدی می تواند از ترکیب های متفوتی نسبت به جدول بالا استفاده کنید ولی محدودیت های زیر را حتما در نظر بگیرید

 • ۱- قاضی حتما باید در بازی باشد
 • ۲- حداقل یک سوم کارت های انتخاب شده باید شخصیت هایی باشند که از بانک پول بر می دارند
 • ( ملکه ، شاه ، بیوه ، احمق و دهقان ها )
 • ۳- همیشه دو کارت دهقان باید با هم انتخاب شوند چون یکی از آن ها به تنهایی هیچ کاربردی ندارد.
 • ۴- مفتش و دهقان ها باید در بازی هایی که تعداد بازیکنان بیش از ۸ نفر است استفاده شوند.
 • ۵- در بازی های ۵ نفر به بالا می توانید به انتخاب خود یک یا دو کارت اضافه انتخاب کنید. ( همانند بازی ۴ و۵ نفره) و آن ها را به جای جلوی بازیکنان، در وسط زمین قرار دهید.

بعد از انتخاب کارت ها آنها را بر زده و و یک کارت را به رو جلوی هر بازیکن قرار دهید. در بازی ۴ یا ۵ نفره کارت های باقی مانده را در مرکز میز به رو قرار دهید.

وقتی تمام بازیکنان خوب به کارت ها نگاه کردند و آن ها را به خاطر سپردند، تمام کارت ها را به پشت برگردانید.

جوان ترین بازیکن بازی را شروع می کند و نوبت ها به صورت ساعت گرد می چرخد.

قوانین بازی:

چهار نوبت اول :

چهار نوبت اول، یعنی نوبت اول چهار بازیکن اول، فقط برای اضافه کردن عدم اطمینان به بازی است. چهار بازیکن اول بعنی جوان ترین بازیکن و شه نفر سمت چپ وی، باید به ترتیب یک کار را انجام دهند.

در این جهار نوبت بازیکنان باید به ترتیب کارت خود  و یک کارت دیگر را (از جلوی بازیکن دیگر یا از مرکز میز ) به پشت برداشته و  سپس آنها را زیر میز به طور مخفیانه و بدون دیدن کارت ها، آن ها را با هم “جا به جا کند یا نکند” و بعد کارت ها را به جایی که کارت ها از آن برداشته شده برگرداند. در واقع بازیکن کارت ها را در زیر میز بر می زند ولی خودش باید حواسش باشد که کدام کارت به کدام است! در این روند در اکثر مواقع فقط خود بازیکنی که کارت ها را برداشت می تواند مطمئن باشد که جای دو کارت را تغییر داده یا نه و در بقیه موارد خود این بازیکن نیز فراموش کرده کدام کارت را به کدام دست دارد! این فراموشکاری قابل جبران نیست! پس حواستان را جمع کنید!

نوبت های عادی بازی :

بعد از چهار نوبت اول بازیکنان، بازی واقغا شروع شده و هر بازیکن می تواند یکی از سه کار زیر را در نوبت خود انجام دهد

۱- کارت خود را با یک کارت دیکر “جا به جا کند یا نکند”

۲- به کارت خود نگاه کند

۳- اعلام کند که کدام یک از کارت های بازی دست اوست و کار مربوط به آن را انجام دهد

توضیحات هر کدام از کارهای بازی عبارتند از:

“جا به جا کردن یا نکردن”

در این عمل بازیکن مخفیانه کارت خود را با یک کارت دیگر داخل بازی”جا به جا می کند یا نمی کند”

برای این عمل مراحل زیر ر ا انجام دهید

کارت خود را بدون نگاه کردن در یک دست بگیرید.

کارت بازیکن دیگر ( یا کارت اضافه مرکز میز در صورت وجود) رابدون نگاه کردن در دست دیگر خود بگیرید.

زیر میز و دور از نگاه تمام بازیکنان به میل خود کارت ها را جا به جا کنید یا نکنید

در آخر بدون برگرداندن کارت ها، یکی را  برای خود برداشته و کارت دیگر را به بازیکنی که از آن کارت گرفتید ( یا مرکز میز) باز گردانید.

نکته: مراقب باشید در کل این مراحل اجازه ندارید به کارت ها نگاه کنید.  هر دو کارت باید به پشت باقی بمانند. بازیکنی که کارت وی گرفته شده است هم حق دیدن کارتش را ندارد.

ممکن است بازیکنی در طول این عمل فراموش کند کدام کارت در کدام  دست گرفته است. ولی متاسفانه اتفاقی است که افتاده و کاری نمی شود کرد!

نگاه کردن به کارت:

این عمل به بازیکنان اجازه می دهد کارت خود را نگاه کند ( به طور که دیگر بازیکنان کارت را نبینند).

اعلام یک شخصیت:

این عمل، فعالیت اصلی بازی است که به بازیکنان اجازه می دهد از قدرت شخصیت کارت خود استفاده کنند.

وقنی در یک نوبت بازیکنی یک شخصیت را اعلام می کند در همان نوبت بازیکنان دیگر به ترتیب به صورت ساعت گرد حق این  را دارند که این اعلام را به چالش بکشند. این چالش به این صورت است که آنها نیز اعلام کنند همان شخصیت خوانده شد دست آنهاست.

اگر کسی شخصیت اعلام شده را به چالش نکشد. بازیکن اعلام کننده می تواند از قدرت آن شخصیت استفاده کند. در این صورت نیازی به رو کردن کارت خود ندارد. پس ممکن است ادعای این بازیکن بلوف بوده باشد و حتی خود این بازیکن نیز نداند که چه کارتی جلوی او قرار دارد. ولی در هر صورت چون به چالش کشیده نشده ، می تواند از قدرت شخصیتی که اعلام کرده استفاده کند

ولی اگر یک یا چند بازیکن دیگر او را به چالش بکشند، تمام این بازیکنان ( به همراه کسی که شخصیت را اعلام کرده) باید کارت های خود را رو کنند به صورتی که همه کارت آنها را ببینند. هنگام رو شدن کارت ها هر بازیکنی که شخصیت کارتش با شخصیت اعلام شده یکی نبود باید یک سکه به دادگاه جریمه بدهد، و بازیکنی که دارای کارت شخصیت اعلام شده بود قدرت شخصیت کارت را اجرا می کند ( حتی بازیکنان به چالش کشنده که بازی خارج از نوبت آنهاست).

بعد از این اعمال، نوبت بازیکنی که شخصیت را اعلام کرده تمام شده و نوبت به فرد بعدی او می رسد.

نکته: اگر بازیکن کارت خود را در نوبت بازیکن قبلی خود نشان دهد در نوبت خود نمی تواند از گزینه های اعلام شخصیت و یا نکاه کردن استفاده کند و مجبور است کارت خود را با کارت دیگر “جا به جا کند یا نکند”  ( نشان دادن کارت زمانی اتفاق می افتد که بازیکنی توسط مفتش مورد بازجویی قرار گیرد یا زمانی که بازیکن در هنگام اعلام شدن کارتی توسط بازیکن دیگر، او را به چالش بکشد)

شخصیت ها :

راهنمای سریع بازی
راهنمای سریع بازی

جاسوس : مخفیانه به کارت خود و کارت یک بازیکن دیگر ( یا یک کارت مرکز میز ) نگاه می کند و بعد آن مارت ها را “جا به جا می کند یا نمی کند”

اسقف: دو سکه از ثروتمند ترین بازیکن دریافت می کند. در صورت مساوی بودن انتخاب با اسقف است

قاضی: تمام سکه های داخل دادگاه را بر می دارد.

سارق: یک سکه از بازیکن سمت راست و یک سکه از بازیمن سمت چپ خود می گیرد.

ملکه: دو سکه از بانک دریافت می کند.

پادشاه: سه سکه از بانک دریافت می کند.

جادوگر: سکه های خود را به سکه های یک دیگر از بازیکنان عوض می کند.

رعیت:  یک سکه از بانک دریافت می کند. ولی اگر دهقان به چالش کشیده شوذ و هر دو کارت دهقان رو شوند هر دو بازیکن دو شکه دریافت می کنند.

نکته: همان طور که اشاره شد هر دو کارت رعیتباید با هم در بازی باشند.

دلقک: یک سکه از بانک گرفته و مارت دو بازیکن دیگر را بدون نگاه کردن “جا به جا می کند یا نمی کند”

متقلب: اگر ۱۰ سکه داشته باشد بعد برنده بازی است.

بیوه: از بانک به مقداری سکه بر می دارد که سکه های او مساوی ۱۰ شود.

مفتش: یکی از بازیکنان دیگر را اننتخاب می کند. این بازیکن باید اعلام  کند که کارت جلوی وی چیست و بعد مارت خود را به همه نشان دهد. اگر گفته اش درست بود اتفاقی نمی افتد. ولی در صورت غلط بودن گفته اش باید ۴ سکه به مفتش بپردازد

نکته: به خاطر داشته باشید که بعد از اعلام مفتش صبر کنید تا به چالش کشید شوید و بعد از پایان چالش بازیکنی را باری تفتیش انتخاب کنید.

پایان بازی:

بازی در سه حالت پایان می یابد

۱- به محض این که یکی از بازیکنان ۱۳ سکه به دست آورد برنده بازی می شود.

۲- یکی از بازیکنان ۱۰ سکه به دست آورد و بتواند قدرت متقلب را استفاده کند برنده بازی می شود.

۳- یکی از بازیکنان تمام سکه های خود را از دست بدهد. در این صورت ثروتمندترین بازیکن برنده می شود

راهنمای ساخت بازی:

فایلی که در زیر قرار داده شده را دانلود کنید و تصاویر P1، P2 و P3را روی کاغذ گرم بالای A4 پرینت بگیرید. تصویر P4 در واقع تصویر پشت کارت می باشد که می توانید برای زیبایی آن را پشت سه صفحه ی قبل چاپ کنید. کارت های دو صفحه ی اول را با هم از محل مشخص شده با خط خاکستری برش بزنید. صفحه ی سوم را جداگانه ببرید و صفحه ی دادگاه را هر جور که دوست دارید برش بزنید. تصویر P5 راهنمای بازی است که می توانید به هر تعداد که لازم دارید از آن پرینت بگیرید و موقع بازی از آن برای یادآوری قدرت کارت ها استفاده کنید. تصاویر سکه را هم می توانید به سلیقه ی خودتان پرینت کنید. ولی یادتان باشد که پرینت گرفتن سکه ها لازم نیست و می توانید به جای آن ها از هر نشانگر دیگری برای مشخص کردن امتیاز بازیکنان استفاده کنید.


لینک دانلود فایل pfd و با کیفیت بازی با حجم ۴۷ مگابایت

لینک دانلود بازیبا حجم ۳ مگابایت

لینک دانلود قوانینی بازی به فارسی

دانلود قوانین بازی به انگلیسی

منتظر بازی های رایگان پرینتی بیشتر از گیمی باکس باشید 

منبع: gamybox.ir

برای اطلاع از آخرین اخبار و بروزرسانی ها، کانال گیمی باکس را در تلگرام دنبال کنید:

telegram gamybox

22 دیدگاه

 1. سلام
  لینک قوانین بازی حذف شده

 2. یکم قوانین بازی برام گنگه.ولی به نظر بازی خیلی خوبی میاد
  مثلا چطور من بدون نگاه کردن به کارتم میتونم بگم چه کارتی دستمه.نمیشه هوشمندانه بلوف زد

  • می تونید فیلم های راهنمای بازی رو هم تماشا کنید که سریعتر و بهتر قوانین رو یاد بگیرید.
   یه کم بازی بر اساس حافظه و حدس زدن رفتار بقیه است و اینکه بدون کدوم نقش احتمال صاحبی نداره که بتونید ازش استفاده کنید و خیلی استراتژی ها دیگه! یه کم به خلاقیت خودتون هم بستگی داره! ولی کلا بازی خیلی خیلی جالب و سرگرم کننده ایه

 3. سلام
  ممنون از این بازی خوب
  فقط اینکه لینک دانلود قوانین بازی به انگلیسی خراب هست.

 4. سلام
  ممنون میشم نسخه pdf رو هم قرار بدید. مثل بسته الحاقیش که اینجا زحمت کشیدید
  http://gamybox.ir/index.php/1395/06/02/mascaradepnp/

 5. سلام اون شخصیت ۱۴ که گفتم کار خاصی تو بازی نمیکنه درواقع خالی از هرگونه فعالیته.فایل های اکسپنشن رو هم میتونید از لینک زیر بگیرید فقط زبونش روسیه من نتونستم انگلیسیشو پیدا کنم به خاطر همون ازتون خواهش میکنم اگه میشه زودتر زبون انگلسیشو بذارید که من زودتر برم پرینت بگیرم یا حداقل فعلا لینک دانلودی چیزی به من بدید http://www.boardgamer.ru/forum/index.php?topic=10915.0

 6. سلام متاسفانه یکی از کارت های شخصیت ها رو برای پرینت نذاشتید بازی ناقصه ۱۴ شخصیت باید باشه.اگه میشه Expansion این بازی رو هم بذارید ممنونhttps://boardgamegeek.com/boardgameexpansion/163107/mascarade-expansion/images

  • مشکلی برای گذاشتن اکسپنشن نداریم، سعی می کنیم در آینده اضافه اش کنیم. بدون اون شخصیت هم می شه بازی رو انجام داد. البته متوجه نشدم کدوم شخصیت رو می گید.

 7. میشه فایل راهنمای بازی رو دوباره آپلود کنید، من می خواستم نحوه بازس ۲ نفرشو یاد بگیرم

 8. سلام.واقعا ممنونم از بازی های پرینتی خوبتون. ببخشید من یه بازی پرینتی pack of heroesرو دارم ولی بازی رو بلد نیستم. لطفا اگه امکان داره راهنمای فارسیش رو بزارید ممنون.

 9. سلام
  دیگه بازی پرینتی نمی زارین؟

 10. سلام
  این و قبلی ها بسیار عالی بودن.
  لطفا بازم از این پست ها بزارید.

 11. سلام لطفا تعداد سکه های طلا یا نقره یا برنز چقدر باشد از هر کدام

  • سلام:)

   تعداد مهره ها اصلا مهم نیست! ارزششون هم به انتخاب خودتون بذارید، مثلا ارزش برنز یک، نقره ۵ و طلا رو ۱۰ بگیرید و بعد به تعداد لازم ازشون پرینت کنید. فقط از واحد کوچیک تر بیشتر پرینت کنید.

 12. فوق العاده بود درست مثل coup ادم توی بازی هیچ حس اطمینلنی نداره لطفا از این جور بازی ها بیشتر بزارید ممنون

دیدگاهی بنویسید

You must be logged in to post a comment.