قوانین بازی پادشاه توکیو (king of Tokyo)

ارسال شده در: قوانین بازی | ۰

پادشاه توکیو

برای ۲ تا ۶ بازیکن

مناسب ۸ سال به بالا

زمان بازی حدود ۳۰ دقیقه

توی بازی پادشاه توکیو شما در نقش یک هیولای درنده بازی می کنید که می خواهد هرچیزی که سر راهش قرار می گیرد را نابود کند! تاس بریزید و بهترین ترکیب هایی که با آن ها می توانید خودتان را درمان کنید، حمله کنید، کارت بکشید یا امتیاز برد بدست بیارید را آماده کنید. این که کدام تاکتیک برد شما و تبدیل شدنتان به پادشاه توکیو را تضمین می کند به خودتان بستگی دارد. رقبایتان را کنار بزنید و اولین کسی باشید که ۲۰ امتیاز برد بدست می آورد یا تنها هیولای باقی مانده است تا بازی را برنده شوید.

شما در نقش یکی از هیولاهایی بازی می کنید که می خواهد با بدست آوردن امتیاز (تصویر ستاره) برنده شود. اولین کسی که ۲۰ امتیاز بدست آورد، یا تنها هیولای باقی مانده باشد برنده ی بازی خواهد شد.

محتویات بازی:

صفحه ی توکیو

۶۶ کارت

۲۸ نشانگر ( ۳ دود، ۱ تقلید، ۱۲ کوچک شدن، ۱۲ سم)

۸ تاس ( ۶ تاس سیاه و ۲ تاس سبز)

۶ صفحه ی هیولا

۶ هیولای مقوایی + ۶ نگه دارنده ی پلاستیکی

تعدادی مهره ی سبز انرژی

قوانین بازی

هدف بازی:

هدف بازی تبدیل شدن به پادشاه توکیو است. بازی زمانی تمام می شود که یا یک نفر ۲۰ امتیاز بدست آورد یا اینکه آخرین بازیکن باقی مانده باشد.

چیدمان شروع بازی:

هر بازیکن یک هیولا انتخاب می کند و فیگور مربوط به آن (۶) و صفحه ی هیولا (۵) را برمی دارد و جان آن را روی ۱۰ و امتیاز آن را روی ۰ تنظیم می کند.

صفحه ی توکیو (۱) را در وسط میز جایی قرار دهید که  همه ی بازیکن ها به راحتی به آن دسترسی داشته باشند. این صفحه دو بخش شهر توکیو را نشان می دهد: یکی شهر توکیو (سبز) و یکی خلیج توکیو (زرد). هر زمان که کارتی به توکیو اشاره دارد منظور هر دو مکان است.

در شروع بازی هیچ کسی در توکیو نیست.

اگر این الین بازی شما است و یا با ۴ بازیکن بازی می کنید، تنها از بخش شهر توکیو استفاده کنید. در بازی ۵ و ۶ نفره از خلیج استفاده می شود.

کارت ها را بر بزنید (۲) تا دسته کارتی تشکیل شود. ۳ کارت از این دسته کارت برداشته و به رو در کنار دسته کارت قرار دهید.

۶ تاس سیاه را (۴) در وسط میز و تاس های سبز را در گوشه ای از زمین بازی قرار دهید (این تاس ها فقط با کارت های خاصی استفاده می شوند).

در انتها تمام مکعب های انرژی را در گوشه ای قرار دهید.

کلیت بازی:

همه ی  بازیکن ها ۶ تاس سیاه را می ریزد. کسی که بیشترین تاس حمله () را آورده باشد اول می شود. بازی از این بازیکن شروع می شود و به نوبت از بازیکن سمت چپی او ادامه پیدا می کند. نوبت بازیکن ها شامل این مراحل است:

کلیت نوبت بازیکن ها:

 • ریختن و یا دوباره ریختن تاس ها
 • انجام کارهای مربوط به تاس ها
 • خرین کارت (اختیاری)
 • پایان نوبت
 • ریختن و دوباره ریختن تاس

در نوبتتان هر ۶ تاس را بریزید. بعد می توانید تا دو باره دیگر تاس هایی که ریخته اید را دوباره بریزید تا به ترکیب مناسب تری برسید. تاس هایی که در نوبت اول نگه داشتید را همچنان می توانید در نوبت دوم دوباره بریزید.

 • انجام کارهای مربوط به تاس ها

نشان هایی که در نهایت روی تاس هایتان می ماند مشخص می کند که چه کارهایی می توانید انجام دهید.

تصویر تاس ها:

کارکرد هر کدام از علامت ها:

امتیاز:

اگر سه تاس امتیاز ۱، ۲ یا ۳ بیاورید، آن مقدار امتیاز بدست می آورید. یعنی سه تا با عدد ۳ برای شما ۳ امتیاز دارد.

هر تعداد تاس بیشتری که بیاورید هم ۱ امتیاز دیگر به حساب می آید. یعنی اگر ۴ تاس ۳ ریخته بودید ۳+۱ امتیاز دریافت می کنید.

انرژی:

با هر یک تاس انرژی می توانید یک مکعب انرژی بردارید.

برای بدست آوردن انرژی لازم نیست سه تاس هم شکل آن داشته باشید.  مکعب های انرژی برای شما تا زمانی که آن را استفاده کنید باقی می ماند.

حمله:

هر تاس حمله یک صدمه به حساب می آید که می توانید آن را به هیولایی که با شما در یک مکان نیست وارد کنید. که یعنی:

– اگر در توکیو هستید زمانی که این تاس را بیارید، به تمام هیولاهایی که با شما در توکیو نیستند آسیب وارد می کنید.

– اگر خارج از توکیو هستید، با آوردن تاس حمله به همه ی هیولاهایی که در توکیو هستید آسیب وارد می کنید.

هر آسیب وارد شده به هیولاها یک واحد از جان آن ها کم می کند.

اگر هیولایی همه ی جان هایش را از دست بدهد، از بازی خارج می شود.

اولین بازیکنی که حداقل یک تاس حمله بریزد به کسی حمله نمی کند. در عوض کنترل توکیو را بدست می گیرد و برای کار هیولایش را در توکیو قرار می دهد.

جان:

هر تاس جان هیولای شما را یک واحد درمان می کند. ولی جان هیولایتان نمی تواند بیشتر از ۱۰ واحد شود.

 • خرید کارت

به اختیارتان می توانید زمانی که کارهای مربوط به تاس ها را انجام دادید، هر کدام از کارت های رو شده را بخرید.

اگر خواستید می توانید ۲ مکعب انرژی بدهید و همه ی کارت ها را از بازی خارج کنید (Discard) و در عوض سه کارت جدید رو کنید.

عوض کردن کارت ها به هر تعداد و ترتیبی که بخواهید می تواند انجام شود.

مثال: یکی از بازیکن ها ۱۰ انرژی دارد ولی هیچ کدام از کارت های رو شده را نمی خواهد. پس ۲ انرژی می دهد و آن ها را جمع کرده و سه کارت جدید رو می کند.

حالا ۸ انرژی برای او باقی مانده است که با آن یک کارت ۳ انرژی می خرد. آن را برمی دارد و یک کارت جدید به جای آن می گذارد. او ۵ انرژی خود را برای یک دور دیگر نگه می دارد.

پس هر زمان که کارتی خریده می شود بلافاصله با کارتی جدید جای خالی آن را پر کنید.

توضیحات مربوط به کارت ها:

قیمت کارت (۱) که در گوشه ی سمت چپ آن نوشته شده است، تعداد مکعب های انرژی که باید برای خرید آن پرداخت کنید را نشان می دهد.

نحوه ی بازی کردن کارت (۲) در بالای توضیحات تاثیر کارت نوشته شده.

تاثیر (۳) کارت را نشان می دهد

این علامت یعنی اینکه این کارت را تا پایان بازی نگه دارید و از تاثیر آن استفاده کنید. (بعضی از این کارت ها در شرایط خاصی از دست شما خارج خواهند شد.)

کارت هایی با این علامت بعد از استفاده می سوزند.

 • پایان نوبت

تاثیر بعضی کارت ها ر این نوبت صورت می گیرد. این پایان نوبت شما است. تاس ها را به بازیکن بعدی بدهید.

مثالی از بازی کردن تاس ها:

نوبت این بازیکن است که در توکیو نمی باشد. او این تاس ها را می ریزد:

او همه ی تاس هایش به جز ۳ تاس سه تایی خود را دوباره می ریزد:

یک بار دیگر می تواند تاس هایش را دوباره بریزد و این بار تاس حمله و دو تاس ۳ خود را می ریزد:

با این تاس ها چون چهار تاس ۲ داشته ۲ امتیاز می گیرد بعلاوه ی یک امتیاز اضافه.

یک انرژی برای تاس انرزی می گیرد.

این بازیکن با تاس حمله اش به هیولایی که در توکیو است یک صدمه می زند. اگر خودش در توکیو بود همه ی بازیکن های دیگر یک جان از دست می دادند.

چون هیچ تاس جانی نیاورده هم چیزی به سلامتی اش اضافه نمی شود. هرچند این بازیکن ۱۰ جان داشته و اصلا به جان احتیاجی نداشته است.

بازیکن کارتی هم نمی خرد و تاس هایش را به بازیکن بعدی می دهد.

پادشاه شدن:

در شروع بازی  پادشاه توکیو هیچ هیولایی در توکیو نیست. زمانی که توکیو خالی باشد اولین بازیکنی که حداقل یک تاس حمله می آورد، کنترل توکیو را بدست خواهد گرفت و هیولایش را در آن قرار می دهد در حالی که به هیچ هیولای دیگر آسیب وارد نکرده است.

اگر زمانی که در توکیو هستید به شما حمله شود و دیگر نخواهید آنجا بمانید، تسلیم بازیکنی که به شما حمله کرده

می شوید و او جای شما را می گیرد (او باید جای شما را بگیرد.). البته با این وجود شما صدمه خواهید خورد.

اگر در اثر حمله زمانی که در توکیو بودید نابود شدید، بازیکن حمله کننده سریعا جای شما را خواهد گرفت.

توجه کنید که کارت هایی که با استفاده شدن صدمه وارد می کنند، حمله به حساب نمی آیند. اگر با این کارت نابود شوید کسی جای شما را نمی گیرد و توکیو خالی باقی می ماند..

اگر با ۵ یا ۶ بازیکن بازی می کنید ممکن است همزمان دو هیولا در توکیو باشند.

تاثیرات توکیو:

بودن در توکیو مزیت ها و معایب خودش را دارد:

 • زمانی که کنترل توکیو را بدست می آوردی ۱ امتیاز می گیرید.
 • اگر در شروع نوبتتان همچنان در توکیو باشید ۲ امتیاز دریافت خواهید کرد.
 • هیولاهایی که در توکیو هستند نمی توانند با تاس جان خودشان را درمان کنند ولی در عوض می توانند از کارت هایشان برای درمان استفاده کنند.

در ضمن کسانی که از حمله ی شما آسیب می بینند به جایی که در آن قرار گرفته اید بستگی دارد:

هیولاهایی که در شهر یا خلیج توکیو باشند به همه ی هیولاهای دیگر که در آن نیستند آسیب وارد می کنند.

بقیه ی هیولاها فقط به هیولاهایی که در این دو مکان هستند  ضربه می زنند.

بردن بازی:

بازی زمانی تمام می شود که یا یک هیولا ۲۰ امتیاز بدست آورد و یا تنها هیولای زنده ی بازی باشد. این هیولا برنده ی بازی است.

قوانین بازی پیشرفته:

زمانی که با ۵ ۴ا ۶ بازیکن حرفه ای بازی می کنید می توانید از خلیج توکیو هم در بازی استفاده کنید. به این شکل جای بیشتری برای هیولاها باز می شود! هیولاها چه در شهر باشند چه رد خلیج “داخل توکیو” به حساب می آیند.

وقتی هیولایی خارج از توکیو حمله می کند، باید کنترل یکی از این دو جا را در دست بگیرد تا هر دو پر شوند. اگر هر دو خالی بود اول شهر را پر کنید.

مثل قانون بازی معمولی بازیکنی که الان کنترل توکیو را بدست آورده دیگر آسیبی به بقیه نمی زند.

اگر خلیج خالی باشد و بازیکنی تاس حمله بریزد، اول به بازیکنی که در توکیو است آسیب وارد می کند و بعد خلیج را می گیرد. اگر بازیکنی که در شهر بوده تصمیم به فرار بگیرد، بازیکن حمله کننده باید جای او را در شهر پر کند.

معایب و مزیت های خلیج توکیو مثل شهر آن است.

اگر هیولایی ای که در خلیج است مورد حمله قرار بگیرد و فرار کند، هیولای حمله کننده باید وارد توکیو شود. اگر شهر خالی بود وارد شهر می شود وگرنه به خلیج می رود.

هیچ هیولایی نمی تواند هر دو مکان را همزمان تصاحب کند.

اگر با حذف دن هیولاها تعداد بازیکن ها به زیر ۵ نفر برسد دیگر نمی توانید از خلیج استفاده کنید و هیولایی که در آن بوده هم باید خلیج را ترک کند.

مثال بازی ۵ نفره:

علی در شهر توکیو است و مجید در خلیج. یکی از بازیکن های خارج از توکیو به نام حسن ۴ تاس حمله می آورد. علی و مجید هر کدام ۴ واحد از جانشان کم می شود و هر دو توکیو را رها می کنند. پس حسن شهر توکیو را بدست آورده و یک امتیاز هم می گیرید.

حالا نوبت بازیکن بعد از حسن یعنی صادق است. او یک تاس حمله می ریزد. یک ضربه به حسن می خورد ولی او در شهر می ماند ولی چون خلیج خالی است صادق باید آن را تصاحب کرده و یک امتیاز دریافت کند. اگر حسن شهر را ترک کرده بود صادق باید حتما شهر را تصاحب می کرد که در این صورت باز خلیج خالی می ماند.

سینا یک تاس حمله می آورد و به حسن و صادق یک واحد ضربه وارد می کند. حسن شهر را ترک می کند پس سینا جای او را گرفته و یک امتیاز می گیرد.

دو بازیکن بعدی، یعنی سعید و علی تاس حمله نمی آورند. نوبت صادق می شود و چون هنوز در توکیو است ۲ امتیاز دریافت می کند.

 او ۳ تاس حمله می آورد که یعنی ۳ واحد از جان سه بازیکن خارج از توکیو وارد می شود (سعید، علی و حسن). ولی به سینا که با او در توکیو است آسیب نمی رساند. حسن با این ضربه ی صادق از بازی خارج می شود و به این ترتیب تعداد بازیکن ها ۴ نفر می شود. پس دیگر خلیج قابل استفاده نیست و سینا باید ان را ترک کند.

راهنمای کارت های بازی  پادشاه توکیو :

زمانی که روی کارتی عددی در کنار علامت ستاره نوشته شده است منظور تعداد امتیازی است که کسی که آن را خریده بدست می آورد. مثلا با خرید کارت های Skyscrapers و سوزاندشان می توان ۴ امتیاز بدست آورد.

ممکن است بازیکنی در همان زمان که به خاطر کارت هایش به ۲۰ امتیاز می رسد از بازی خارج شود. تنها زمانی می توانید برنده شوید که در پایان آن نوبت زنده مانده باشید.

اگر همه ی هیولاها هم با هم بمیرند برای همه ی شما متاسفم جون همه بازنده اید!

کارت ها نمی توانند میزان جان یک هیولا را از ۱۰ واحد بیشتر کنند مگر آنکه دقیقا در توضیح آن ها به این موضوع اشاره شده باشد.

توضیح کلمات کارت های بازی  پادشاه توکیو :

Reroll: وقتی کارتی می گوید تاس هایتان را دوباره بریزید منظور یک دوباره ریختن اضافی است  و بازیکن به هر تعداد از تاس هایش که بخواهد می تواند دوباره بریزد مگر آنکه رد کارت اشاره شود که تنها یک تاس دباره ریخته شود.

Damage: از دست دادن یک جان

Attack/ Attacking Moster: هیولا در حالتی در حال حمله به حساب می آید که حداقل یک تاس حمله ریخته باشد، رد غیر این صورت در حال حمله نیست. یعنی اگر قرار باشد کارتی مقدار آسیب شما را بالا ببرد نمی تواند آن را از ۰ به ۱ برساند.

اگر حمله ی شما با کارت های به خصوصی خنثی شود دیگر صدمه به حساب نمی آید و نمی توان از تاثیر کارت هایی که بعد از صدمه وارد می شوند استفاده کرد.

کارت هایی که در زمان خریده شدن صدمه وارد می کنند، این کار آن ها حمله به حساب نمی آید و با آن نمی توان توکیو را بدست آورد.

Yielding Tokyo/Flee: هیولاها می توانند توکیو را به هیولایی که به آن ها حمله کرده تسلیم کنند. گر با کارتی بتوان بدون صدمه دیدن توکیو را ترک کرد، باز حمله کننده می تواند توکیو را بگیرد.

Eliminated: به زمانی گفته می شود که ۰ جان داشته باشید.

برای حل کردن مشکلاتی که در مورد بعضی از کارت های خاص بازی وجود دارد تصویر زیر را مطالعه کنید:

دانلود فایل PDF قوانین بازی

خرید بازی از فروشگاه گیمی باکس

 پادشاه توکیو
پادشاه توکیو

منبع: gamybox.ir

برای اطلاع از آخرین اخبار و بروزرسانی ها، کانال گیمی باکس را در تلگرام دنبال کنید:

telegram gamybox

دیدگاهی بنویسید

You must be logged in to post a comment.