تیزبین حیوانات
تیزبین حیوانات

تیزبین حیوانات یک بازی کارتی است که برای رده های سنی ۳ سال به بالا طراحی شده است.تعداد بازیکنان در این بازی ۲ تا ۶ نفر می باشد.

not rated ۱۰۰,۰۰۰ ریال اطلاعات بیشترمقایسه
تیزبین
تیزبین

یک بازی فکری کارتی است که برای رده های سنی ۶ سال به بالا می باشد.تعداد بازیکنان در این بازی ۲ تا ۸ نفر است.

not rated ۱۰۰,۰۰۰ ریال اطلاعات بیشترمقایسه