Agricola Family Edition
Agricola Family Edition
  • برای ۱ تا ۴ بازیکن
  • حداقل زمان بازی ۴۵ دقیقه
  • برای انجام این نسخه نیازی به نسخه‌های دیگر ندارید
  • بدون کارت‌ها و با قوانین ساده
not rated ۱,۷۲۰,۰۰۰ ریال اطلاعات بیشترمقایسه